Books by : Xu Wen Yuan Zhu Bian He Xiang Hui

Hotel room management and service

Book Title: Hotel room management and service

File Name: hotel-room-management-and-service.pdf

Publisher: Tsinghua University Press

ISBN: 7810823728

Hotel room management and service by HE XIANG HUI XU WEN YUAN ZHU BIAN (1991-01-01) Paperback

Book Title: Hotel room management and service by HE XIANG HUI XU WEN YUAN ZHU BIAN (1991-01-01) Paperback

File Name: hotel-room-management-and-service-by-he-xiang-hui-xu-wen-yuan-zhu-bian-1991-01-01-paperback.pdf

Publisher: Tsinghua University Press

ISBN: 7810823728